نمایه “معمار ایرانی” در سال ۱۳۹۵ ۰۶ گودال‌باغچه مهدوی / پدرام جعفربیگی Mahdavi S…

Total likes 8

نمایه “معمار ایرانی” در سال ۱۳۹۵
۰۶
گودال‌باغچه مهدوی / پدرام جعفربیگی
Mahdavi Sunken Garden / Pedram Jafarbeiki
تصاویر و اطلاعات بیشتر این پروژه را می‌توانید در
وب‌سایت “معمار ایرانی” مشاهده و مطالعه کنید:

Mahdavi Sunken Garden / Pedram Jafarbeiki


#architecture #archilovers #architecturelovers #architexture #building #buildings #composition #design #geometric #geometry #style
#project0138
#نمایه_معمارایرانی_۱۳۹۵


USER: Iranian Architect
USER ID : 1435804388

view in instagram